سفارش تبلیغ
صبا ویژن


پاتوق

بالهوس نیستم
چشم به چشم ناپاک نمی دوزم
جواب متلکهای گاه به گاه را هم نمی دهم
توی تاکسی طعم تحقیر شدن را چشیده ام دیگر به راحتی کنار مردی ایرانی نمی شینم
اما روسریم را جلو نمی کشم چون انتخاب من نیست
روسریم تا بتوانم عقب می دهم
تا بتوانم سعی می کنم زیبا باشم نه با رنگ با آنچه خداوند به من داده
گاهی رنگبازی می کنم تا بگویم من هم زیبایم ولی نه برای اینکه تو با چشم دنبالم کنی
چون دوست دارم در آینه ام زیبایی ام را ببینم
صدای فریادم را کسی نمی شنود
اشکهای گاه به گاهم باعث تحقیر من است نه اینکه هر حیوان جانداری توان گریستن را دارد عملی پست است گریستن
تو می خواهی من نباشم جز در کنج عزلت و تنهاییم
تو می خواهی من را فقط در بستر ببینی
من این گونه نیستم !!!!!!!!
وقتی مسائل ریاضی را حل می کنم چقدر شادم
چقدر دلگیر میشم دختری در افغانستان به جرم سواد آموزی در اسید می سوزد
چقدر خنده دار ست مردمی که روزی زنانشان روبنده می زدند و زنی که روبنده از چهره بر میداشت فاحشه بود
امروز من به جرم این که می خواهم گام بلند بردارم محکومم
به جرم اینکه دوست دارم سوار دوچرخه با باد بروم محکومم
در استادیوم فریاد بکشم محکوم
بدوم محکومم
بخندمم محکومم
امروز به جرم اینکه می خواهم خودم تصمیم بگیرم که چه بپوشم محکومم
چه کسی بهتر از من می داند که چه جایی نگاه بدی نشسته است
چه کسی بهتر از من می داند زمانی که یک هوس باز در کمین است این من نیستم که مقصرم که اوست
اما صدمه ی اصلی را من می خورم نه او
چه کسی می داند مدیریت همه خانواده ها در دست زنان است
باز کتک خوردن برای زنان است
بی وفایی دیدن برای زنان است
هوو داشتن برای زنان است
در حسرت بچه ات دست دبگران مردن برای زنان است
اعدام شدن در 9 سالگی برای زنان است
تو چه می دانی و به چه حقی برای من محدوده تعیین می کنی
که اگر تو جنس برتر هستی بگو تا جواب بشنوی

نوشته شده در شنبه 89/3/1ساعت 3:30 عصر توسط بهناز نظرات ( ) |


Design By : Pichak